Tattoo on display as this couple cuddle!
Devon Rowland Photography

Tattoo on display as this couple cuddle!

Tattoo on display as this couple cuddle! Devon Rowland Photography.

Location: Laurel, MD.

Keywords: 2015 (195), Devon Rowland Photography (648), engagement (69), Maryland (210), nikon (243), portfolio (390), vsco (57).